Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1933. január 31-én halt meg John Galsworthy

Galsworthy egész életműve „a nagyburzsoázia múzeuma" (Szerb Antal)

Legismertebb műve a Forsyte Saga című regényfolyam, melyért  1932-ben megkapta az irodalmi Nobel-díjat.

"Igen jellemző, hogy a társadalmi erkölcs elemi törvényei Galsworthy világában annyira törvények, hogy még azok tudatossá sem válnak szereplőiben. A Forsyte-család nagykereskedői, a Jolyonok, Swithinek, James-ek egyéni vonásokban különböznek egymástól: a lét nagy kérdéseiben mindnyájan egyek. Jólnevelt, jómodorú úrak és nem túlságosan önzők. Életigényük nem mohó, mint a parvenüké: a jómód magától értetődőleg kárpitozza életüket körül.

 

 

A szokásuk: az öltözködéstől az étlapig – hagyományosak s legalább is forradalomnak kellene kitörni, hogy életnívójukból engedni legyenek kénytelenek. Előkelő stilusu – sőt a középeurópai polgár szemében nyilván fényüzőnek látszó életmódjuk a regény talaján egészen magátólértetődő. (Ez is ujság. A naturalizmus óta a legtöbb regény színhelye kispolgári, vagy éppen nyomor környezet.

A polgári romanticizmus írói ábrázoltak utoljára nagyvilágot, grófokat, hercegeket, nagybankárokat. E regények ön-kénytelen komikuma abban rejlett, hogy az írójuk vágyálmát vetítették vissza sematikusan elképzelt és mereven formális milieurajzaikkal – mint a mai „nagyvilági” filmek.

Ugyanaz a hibája – ellenkező előjellel – azoknak a kellemetlen írásműveknek, amelyek a polgári erkölcs szemüvegén át ironizálják és korbácsolják a henye nagyúrak életét. Galsworthy milieu-je szigoruan reális: szereplőit épúgy foglalkoztatják az anyagi kérdések, mint minket: csak az arányok különbözők.)"

Németh Andor (Korunk, 1927. december)

Kapcsolódó linkek