Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1848. március 14-én készült el a 12 pont végleges szövege

„Mit kiván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés."

1848. március 9-én az Ellenzéki Kör vacsoráján született meg az elhatározás, hogy országos petíciós kampányt indítanak az országgyűlési ellenzék támogatására.

A petíció szövegének elkészítését Irínyi József vállalta. A bevezetésben utalt arra, hogy egész Európa mozgásba jött, s a régi állapot többé nem tartható fenn: "Egész alkotmányunkat kívánjuk ezúttal tisztába hozatni." Ezután következett a 12 pont.

A végleges szövegből kimaradt a bevezetés, új pontként bekerült a szövegbe a politikai foglyok szabadon bocsátása és a katonaságról szóló két pontot összevonták.

Március 14-én az elégedetlen ifjúság – Petőfi Sándor, Jókai Mór és Vasvári Pál vezetésével – cselekvésre szánta el magát, és a Pilvax kávéházban úgy döntött, hogy másnap reggel tüntetést szervez Pest-Budán, valamint az egész városban kihirdeti a 12 pontot.

Március 15-én reggel a Pilvax  kávéházból tíz-tizenöten indultak az orvosi egyetem felé, ahol Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt, míg Jókai a kiáltványt olvasta fel a diákoknak.

Az Egyetem térre induló, időközben 3-400 fősre duzzadt tömeghez folyamatosan csatlakoztak az emberek. Az Egyetem téren már több ezren hallgatták az újra elszavalt Nemzeti dalt és a proklamációt. A számban és lelkesedésében is egyre gyarapodó tömeg Landerer és Heckenast nyomdájához indult, hogy kinyomtassa a Nemzeti dalt és a 12 pontot.

Ez történt még 1848. március 14-én:

Megérkezik Pozsonyba a bécsi forradalom híre.

Kossuth az  pozsonyi országgyűlésen a nemzet biztonsága érdekében nemzetőrség felállítását javasolja

A győztes bécsi forradalom nyomására Ferdinánd császár engedélyezi a teljes sajtószabadságot és a nemzetőrség felállítását Ausztriában.

forrás: Az 1848--49. évi forradalom és szabadságharc története Bp. Videopont Kiadó, 1996.