Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1656. november 8-án született Edmond Halley

„Ha az üstökös jóslatom szerint körülbelül 1758-ban visszatér, az igazságos utókor nem fogja tagadni, hogy angol ember volt az első, ki ez igazságot hirdette.” (Edmond Halley)

Az angol csillagász és természettudós minden fellelhető korabeli üstökösmegfigyelést elemzett. Véleménye szerint az 1531, 1607 és 1682-es fényjelenségek a Nap körül ellipszis pályán, 76 éves periódussal keringő üstökösnek tulajdoníthatók. Azt a nézetet fogadta el tehát, mely szerint az üstökös a Naprendszer tagja, nem pedig egyszerűen "lidércfény".

Kiszámította, hogy az üstökös 1758 karácsonyán ismét fel fog tűnni, bár azt is tudta, hogy ő ezt már nem éri meg (102 évesnek kellett volna lennie). Ezért egy különös kérést intézett a csillagászokhoz: keressék meg az üstököst és emlékezzenek meg arról, hogy volt egy angol ember, aki megjósolta annak visszatérését. A világ teljesítette a kérését és az üstökös visszatérésekor Halleyről nevezték el. 

 

A Halley által vizsgált üstökös keringési idejét a tudós halála után is számítgatták még: véleményük szerint ez 618 nappal hosszabb, mint korábban hitték, s így 1759 márciusában, áprilisában vagy májusában várható, hogy ismét a preihéliumba jut (a Naphoz legközelebbi pontra a pályáján). A közzétett adatok birtokában tovább folytatták a kométa keresését. Delisle egy csillagtérképen már korábban gondosan körülhatárolta azokat a területeket, ahol számítani lehet föltűnésére.

Messier azonban hiába kémlelte az égbolt kijelölt részeit mindegy másfél esztendeig. A térkép becsapta őt, hiszen az objektum a határokon kívül bukkant fel. A gyakorlott obszervátor nem is vette észre, csak amikor már igazán közel járt. Halley üstökösét 1758 karácsonyán egy szász földművesnek, a csillagászatot szintén kedvelő Johann Georg Palitzschnak sikerült elsőként megpillantania a Drezda közelében levő Prohlisban...

Az igazán fontos eseményről csak vagy három hónap múltán érkezett jelentés Párizsba. Addigra már Messier-nek is alkalma nyílt az égitest „fölfedezésére”.

(forrás: Szécsényi-Nagy Gábor: A Naprendszer paránya. Bp., Gondolat Kiadó, 1986)

A Halley-üstökös legutóbb 1986-ban jelent meg és legközelebbi visszatérése 2061-ben esedékes.

Kapcsolódó linkek