Közérdekű adatok archívuma

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A könyvtár tevékenységére vonatkozó statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 2010-2018

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális statisztikai rendeszerébe küldött jelentések

 

Gazdálkodási adatok

Elemi költségvetés 2010-2023

 

Éves költségvetési beszámolók 2009-2022

 

Foglalkoztatottak létszáma, személyi juttatások 2009-2023

 

Egy- illetve ötmillió forintot elérő vagy meghaladó beszerzések, beruházások, szerződések stb. 2015-2023