Küldetésnyilatkozat

A mindenséggel mérd magad”
 

A József Attila Könyvtár mint a dunaújvárosi kistérség központi könyvtára arra törekszik, hogy biztosítsa az itt élők információhoz; egyetemes, magyar és helyi kulturális javakhoz, hagyományos és elektronikus dokumentumokhoz és tudáshoz való egyenlő és szabad hozzáférését; biztosítsa a folyamatos önképzés, a szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségét. Küldetésének tekinti, hogy Dunaújváros múltjára és jelenére vonatkozó anyagokat megőrizze és közreadja, növelve a helyi közösség összetartását, öntudatát.


Küldetésével összhangban

 • segíti az olvasáskultúra kialakítását és fejlesztését

 • támogatja az oktatás és tanulás élethosszig tartó folyamatának mindenféle formáját

 • közművelődési feladatokat lát el: rendezvényeket szervez, helyi kisközösségeket támogat

 • támogatja a közéletben való részvételt a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodás lehetőségének biztosításával

 • segíti a technikai eszközök hiányából, a digitális írástudatlanságból fakadó esélyegyenlőtlenség leküzdését

 • korszerű, mindig friss tartalmú, helyi vonatkozású információs portált, honlapot üzemeltet

 • különös hangsúlyt fektet a helyi értékek megőrzésére: a Dunaújvárosra vonatkozó dokumentumok gyűjtésére, feldolgozására és a lehető legszélesebb körű szolgáltatására

 

Ezen célok elérése érdekében

 • az olvasói igényeket figyelembe véve folyamatosan frissítjük, bővítjük állományunkat

 • feltárjuk állományunkat, biztosítjuk a többszempontú visszakereshetőséget

 • tájékoztató szolgáltatásainkat folyamatosan korszerűsítjük

 • különböző korú gyermekek és fiatalok olvasáskultúrájának fejlesztésére programsorozatokat, foglalkozásokat tartunk

 • elektronikus szolgáltatásainkat, honlapunkat folyamatosan frissítjük, különös tekintettel a helyi vonatkozású információkra

 • igyekszünk megteremteni a nyugodt, kellemes könyvtári környezet tárgyi és személyi feltételeit

 • ismeretterjesztő és kulturális rendezvényeket szervezünk, kisközösségeket támogatunk

 • együttműködünk helyi kulturális és oktatási intézményekkel, a civil társadalom szereplőivel

 • gyűjtjük-feldolgozzuk és különböző adatbázisokba rendszerezve szolgáltatjuk a Dunaújvárosra és vonzáskörzetére vonatkozó dokumentumok széles körét: kéziratok, nyomtatott, képi (Képtár, Virtuális Múzeum), médiaanyagok

 • a széleskörű használatot legnépszerűbb helytörténeti anyagaink digitalizálásával és online elérhetőségük biztosításával segítjük

 • szolgáltatásainkat igyekszünk a minőségfejlesztési követelményeknek és a használói elvárásoknak megfelelően alakítani

 • a munkatársak szakmai kompetenciáinak szinten tartására, fejlesztésére folyamatos, tervszerű továbbképzési stratégiát alkalmazunk, konferenciákon, szakmai napokon lehetőség szerint részt veszünk

 

Kapcsolódó dokumentumok: