A nemdohányzók védelmével, a dohányzásra kijelölt hellyel kapcsolatos szabályzat

Az intézmény belső tereiben dohányozni tilos.

A tiltást a főbejáraton és belső terek közlekedési területein jól látható piktogramokkal jeleztük.

A főbejáratra merőlegesen, öt méteren túli távolságban, nyílt légtérben található a kijelölt dohányzó hely, amelyet hamutál kihelyezésével (nyitva tartási időben) és felirattal (állandóan) jelzünk.

Amennyiben a főbejárattól öt méteren belül dohányzó személy tartózkodik fel kell szólítani, hogy csak a kijelölt dohányzó helyen lehet dohányozni.

A dohányzással kapcsolatos szabályok betartását ellenőrző felelős, Petrovicsné Gadanecz Júlia. feladatai:

  • a dohányzással kapcsolatos szabályok megszegéséről tájékoztatja az intézményvezetőt, aki szükség esetén megteszi a szükséges intézkedéseket

  • gondoskodik a dohányzásra kijelölt helyről eltűnt, megrongálódott hamutál, felirat pótlásáról, cseréjéről, jelzi az esetet az intézményvezetőnek

  • gondoskodik róla, hogy az intézményen belül kihelyezett tiltó feliratok megfelelő számban és állapotban legyenek kihelyezve; ha szükséges gondoskodik pótlásukról.

A a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól 11. §-a szerint:

„A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, közterületeket, valamint a nemdohányzó intézményeket a 7. mellékletben meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.”

A felirat vagy jelzés anyaga szabadon választható. A megfelelő feliratok és jelzések az ÁNTSZ honlapjáról (www.antsz.hu) letölthetők.

Kiegészítés (2014)

Az 1999. évi XLII. törvény módosításának hatékonysága érdekében A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. §-a szerint:

„A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, közterületeket, valamint a nemdohányzó intézményeket a 7. mellékletben meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.”

A felirat vagy jelzés anyaga szabadon választható. A megfelelő feliratok és jelzések az ÁNTSZ honlapjáról (www.antsz.hu) letölthetők.

7. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez: LETÖLTHETŐ FELIRATOK, JELZÉSEK

 

Dohányzásra kijelölt hely   

 

Tilos a dohányzás