Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1498. szeptember 16-án halt meg Tomás de Torquemada

A spanyol inkvizítor hitvallása: „Egy ország, egy nép, egy vallás."

1483. augusztus 2-án IV. Sixtus pápa rendeletet adott ki, amellyel Kasztíliában létrehozta az állandó szent törvényszéket, a spanyol inkvizíció fő intézményét, a Supremát. Ennek első vezetője, a főinkvizítor Torquemada lett. „Torquemada a terrornak nemcsak szerzője volt, hanem „teoretikusa” is. Az ő irányításával állították össze a 28 cikkelyből álló inkvizíciós kódexet."

„Thomas Torquemada tizennyolc éven keresztül állott az inkvizíciós törvényszék élén. A fanatikus Torquemadát, aki élete fő célját a marannusok [„új keresztény” zsidók vagy arabok Spanyolországban] kiirtásában látta, kegyetlenség, álnokság, bosszúállás és kolosszális energia jellemezte. Mindez azzal a bizalommal párosulva, melyet Izabella és Ferdinánd tanúsítottak iránta, Spanyolország igazi diktátorává tette őt.

Nemcsak áldozatai remegtek tőle, hanem hívei és tisztelői is, mert mint „ideális inkvizítorhoz” illik, bárkit, még a leghithűbb katolikust is eretnekséggel vádolhatta és máglyára vethette. Torquemada alapjában véve nem szerette az embereket, nem bízott bennük, és saját magát az isteni gondviselés eszközének tekintve, nyugodt lelkiismerettel fosztotta meg őket életüktől. Noha külsőleg szerénységet és egyszerűséget mutatott, e lepel alatt határtalan becsvágy, dicsőségszomj és csillapíthatatlan hatalmi szenvedély rejtőzött.”

forrás: Grigulevics, J.: Az inkvizíció története. Kossuth, 1972, 179.o.

„A főinkvizítor Torquemada gyűlölete minden addigi elképzelést túlszárnyal. Gyűlölt, hogy gyilkolhasson. Gyűlölt, hogy „tanítva meggyőzzön”. Gyűlöletének lényegét önmaga egyfajta ideológiai indítéknak tartotta, hiszen ezt ő „csakis Krisztus iránti szeretetből és a pápa iránti odaadásból tette, amire őt Isten és a szentek felhatalmazták.” Torquemadát gyűlölete esetenként még magával a királyi párral is szembefordította. ”

forrás: Tímár László: A rettegések évszázadai. Gondolat, 1993, 104.o.

Kapcsolódó linkek