Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1629. november 15-én halt meg Bethlen Gábor

"Ó, vajha avagy ne született, avagy örökké élt volna" Kemény János

Bethlen Gábor 16 éves uralma Erdély aranykorának számít. A Bethlen család nemes volt, de nem tartozott az arisztokráciához. 13 éves korától apród volt Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem udvarában, 15 éves korától már a csatákba is elkísérte urát. Magasabb iskolákat nem járt. Bocskai fejedelem egyik bizalmas embere lett. Bocskai halála után Báthory Gábor fejedelem legfőbb tanácsadójaként Erdély védelmét szervezte a királyi Magyarországról induló támadásokkal szemben.

A Báthory Gáborral elégedetlenkedő rendek 1613-ban a kolozsvári országgyűlésen Bethlen Gábort választották fejedelemmé. Bethlen ekkor 33 éves volt, az időben már nem számított fiatalnak. Tapasztalt volt nemcsak a hadszíntéren - 34 csatát járt meg addigra -, hanem a diplomáciában is. Bethlen korában a török szultántól való függés névleges volt. Erdély a vazallusi helyzetben is megőrizte szuverenitását.

Bethlen jól alakította viszonyát a magyar koronához is. Fejedelmi székhelyét, Gyulafehérvárt európaii műveltségű és színvonalú uralkodói központtá tette. Gazdasági intézkedései nyomán Erdély virágzásnak indult. Bethlen támogatásával sok magyar diák tanult külföldi egyetemeken is. Bethlen nagy gondot fordított a könyvtárfejlesztésre. Maga a fejedelem is sokat és rendszeresen olvasott. A könyvtárfejlesztést szolgálta a gyulafehérvári nyomda alapítása, illetve a már működő debreceni, brassói nyomdák támogatása.

Ezekben a nyomdákban a hitvitázó iratok, prédikációgyűjtemények, bibliai könyvek magyarázatai mellett az államigazgatást segítő kiadványok is megjelentek. Nemcsak magyar, de német, latin, szlovák, sőt román nyelven. Bethlen bekapcsolódott a korabeli Európát megosztó harmincéves háborúba. Győzelmei megnövelték személyének súlyát az európai politikában. 1626-ban kötött házasságot a brandenburgi választófejedelem húgával, Katalinnal, s e házasság révén került sógorságba II. Gusztáv Adolf svéd királlyal, akivel lengyelellenes szövetséget terveztek, de Bethlen halála megakadályozta ennek megvalósulását.

Bethlen kiváló hadvezér és diplomata volt. Hadseregének fegyverzeti és szervezeti elmaradottságát ügyes haditervekkel ellensúlyozta, katonai akcióit a meglepetésre és gyorsaságra építette. Mindhárom Habsburg-ellenes hadjáratát Erdély számára előnyös békével tudta lezárni. Bethlen Gábor 1629. november 15-én halt meg Gyulafehérváron.

Kapcsolódó linkek