Vissza a nyitóoldalra

Baky Ágnes pedagógus, tanár

  "Baky Ágnes 1939-ben született Budapesten. Édesanyja és testvére is pedagógusként dolgozott Dunaújvárosban. Mindenki "Ági nénije" a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karának matematika-ábrázoló geometria szakán szerzett diplomát 1962-ben. Egyetemi tanulmányainak befejezésétől 2006 nyaráig tanított a Széchenyi István Gimnáziumban, illetve annak jogelődjeiben. 1965-ben az akkor induló matematika-fizika tagozatos osztály osztályfőnöke lett. Feladatát nagy ambícióval, rendkívüli lelkesedéssel végezte. Szerette, tisztelte tanítványait, velük szemben igényes, következetes volt. Nyugdíjba vonulásáig – az utolsó néhány évtől eltekintve – folyamatosan osztályfőnök volt, saját idejét nem kímélve foglalkozott osztálya tanulóival, egyéni gondjaikkal. A város sok-sok intézményénél, gazdálkodó egységénél dolgoznak azok a mérnökök, közgazdászok, tanárok, akikkel annak idején ő szerettette meg a matematikát. 
Nagy része volt a matematika szakosított tantervű osztályok szervezésében, kialakításában, majd az eredmények növelésében. Hosszú ideig vezette a matematika munkaközösséget. Igazi szakmai műhelyt hozott létre. Kollégái elismerték szakmai tudását, hallgattak rá, s szerették jókedvű, kiegyensúlyozott egyéniségét. Hosszú évek óta a matematika-fizika oktatás területén a Széchenyi István Gimnázium – külső szakemberek által is elismerten a – a legjobb eredményeket éri el Fejér megyében. Ezt a munkát, ezeket az eredményeket többek között ő alapozta meg. Szakmai munkájának elismeréseként 1972-ben megkapta a Bolyai János Matematika Társulat kitüntetését, a Beke Manó-díjat. Nyugdíjba vonulásakor tanári-nevelői munkássága alapján a Dunaújváros Érdemes Pedagógusa díjjal tüntették ki 1996-ban. 
Példaértékű oktató-nevelő munkája, elhivatottsága, valamint értékes emberi tulajdonságainak elismeréseként, Dunaújváros Közgyűlése a Dunaújváros Díszpolgára kitüntető címet adományozta Baky Ágnesnek!"

2020. január 28-án hunyt el.

Forrás: Dunaújváros Online >>

Díjak, kitüntetések:

1972 – Beke Manó Emlékdíj (Bolyai János Matematika Társulat)
1996 – Dunaújváros Érdemes Pedagógusa Díj
2012 – Dunaújváros Díszpolgára

Kapcsolódó linkek: