Vissza a nyitóoldalra

Szulik Lászlóné intézményvezető

"Szulik Lászlóné már 39 éve áll közalkalmazotti jogviszonyban, és tevékenykedik a beteg és idős emberek érdekében. Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonaiban dolgozik - jelenleg az I. sz. Gondozási Központ vezetője.

1974-től a dunaújvárosi kórház szülészet-nőgyógyászati osztályán dolgozott ápolónőként, majd 1992. november óta az ESZI dolgozójaként a II. számú körzetközpontban kezdte meg tevékenységét, mint helyettes vezető.
Munkáját nagy lelkiismeretességgel, empátiával, szakmai alázattal és hozzáértéssel végzi.
Munkatársai és az ellátottak megbecsülését és tiszteletét vívta ki magának, majd a helyettesítési időszak lejártával a körzetközpont vezetői feladataira kapott kinevezést.
Szakmai fejlődése érdekében 2002-ben a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karának Általános Szociális Munka szakán szerzett diplomát, majd 2003-ban Szekszárdon Szociális szakvizsgát tett.
A körzetközpont az idők során új feladatokkal bővült, az idősek klubja és az idősek gondozóháza mellett új feladatként megjelent a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat. 
Nagy lelkesedéssel és tanulási készséggel vett részt a támogató szolgálat megszervezésében, annak népszerűsítésében, melynek célja a fogyatékkal élő emberek mindennapi életének akadálymentessé tétele.
Szabadidejét nem kímélve kereste fel a háziorvosokat, szakorvosokat annak érdekében, hogy minél több arra rászoruló ember megkaphassa a szolgálat igénybevételéhez szükséges szakvéleményeket. 
Jó érzékkel vonta és vonja be a feladatok megoldásába az általa vezetett központ dolgozóit. Segíti és támogatja munkatársai képzését, felügyeli szakmai tevékenységüket. 
Munkáját mind emberileg, mind szakmailag kifogástalanul végzi, munkatársai szeretik, megbecsülik. Kimagasló és az évtizedeken átívelő példaértékű szakmai tevékenységének elismeréseként a közgyűlés 2013-ben Szulik Lászlóné gondozási központvezető részére adományozta a "Szociális Munkáért – Dunaújváros" Díjat."

Dunaújváros Online >>

Díjak, kitüntetések:

2013 - "Szociális Munkáért – Dunaújváros" Díj

Kapcsolódó linkek: