AJÁNLÓ

FELNŐTTKÖNYVTÁRGYERMEKKÖNYVTÁR

SzépirodalomBestsellerek, romantikus történetekTinisarok – Bűnügyi történetek, krimikFantasztikus regények, fantasy, sci-fikIsmeretterjesztő és szakirodalomHangoskönyv

Felnőttkönyvtár

Szépirodalom

Baji Anikó: Egy triage naplója >>

A szerző triage, azaz betegosztályozó nővér, akinek az a feladata, hogy a sürgősség sorrendjében ossza be a kórházak váróteremében többnyire már türelmetlenül várakozó, kétségbeesett fertőzötteket, hogy ki-ki betegségi fokának megfelelő sorrendben kerüljön be az orvosi rendelőbe. Ő az a szakember, aki legelőször találkozik a beteggel, megméri a pulzusát, vérnyomását, testhőjét, meghallgatja az aktuális panaszait, és ezeknek az információknak a birtokában, egytől ötig terjedő skálán besorolja a beteget, ezzel meghatározva számukra a várakozási időt. A szerző szakavatott nővérként, harmincévnyi tapasztalat birtokában írja le, miként változtatta meg a sürgősségi osztályok életét a pandémia. A karantén ideje alatt számos író fogott naplóírásba, ám a mostanihoz hasonló hiteles és megrendítő krónika a tavaszi világjárvány magyarországi időszakáról ez idáig még nem született.

Bartók Ágnes: Nem feketével >>

A szerző egy átlagos magyar pszichiátria mindennapjait mutatja be novellafüzérében. A történeteket a narrátor személye és a helyszín azonossága fűzi össze. Az egyesszám első személyű narrátor mint szociális gondozó a pszichiátria osztályának minden lakójával és a hozzátartozókkal is aktív kapcsolatban van: a bentlakók nyújtják az irodalmi „nyersanyagot”. A novellák hangulata hűen tükrözi, hogy milyen állapotok uralkodnak a magyar pszichiátriákon, és milyen lehangoló a mai magyar szociális szféra helyzete; egy ilyen állandó szélmalomharcban egyedül a humor jelent gyógyírt; a tapasztalatok irodalmi művekké formálása akár terápiaként is értelmezhető, s így a narrátor státusza is azonnal megváltozik, a korábbi biztos kívülállóból mintha idővel egyike lenne a bentlakóknak, ami ha belegondolunk, hogy mennyi időt kell együtt töltenie lakókkal, nem is olyan meglepő.

Beam, Christy Wilson: Mennyei csodák >>

A Beam család hihetetlen, ám igaz történetét az édesanya írta meg, és nem sokkal megjelenése után nagy sikerű film készült belőle 2016-ban, Patricia Riggen rendezésében. Amikor Christy megtudja hogy tízéves lánya, Anna egy ritka, gyógyíthatatlan betegségben szenved, elhatározza, hogy megtalálja gyógyulásának módját, bármibe kerüljön is. Később Anna egy szörnyű balesetet szenved, amit nemcsak hogy túlélt, de hihetetlen és megmagyarázhatatlan csodában lesz része: látogatást tesz a mennyországban. A baleset ugyanis drámai változást hoz a kislány állapotában, lehetővé téve, hogy elinduljon a gyógyulás felé, és a család újra boldogan éljen. A mű legfantasztikusabb része a gyermek beszámolója az őrangyalával való találkozásról, aki végig vigyázott rá, és beszélgetése Jézussal, aki arra kérte, menjen vissza a földre, mert még feladata van számára ezen a világon…

Belknap, Catherine: Egyeseknek elveik vannak - Nekünk gyerekeink >>

A kötet szerzői nem szeretnék megmondani, mitől lesz valaki jó vagy rossz anya, könyvükkel más céljuk volt: a környezet (férj, rokonság, barátok, társadalom) által elvárt, olykor irreális elvárások – humoros formában történő – elviselhetővé tételében fogalmazhatjuk meg könyvük célját és valódi tétjét. A két kanadai anyuka összesen hét gyermeket nevel, vagyis tapasztaltaknak mondhatnánk őket, mégis – saját bevallásuk szerint – mindig adódnak olyan új helyzetek, melyeket nem lehet megoldani a tapasztalatokra alapozva, kreativitás és kellő határozottság nélkül nem lehetne menedzselni e helyzeteket. Az anyaságnak nincs tökéletes receptje, mindenkinek úgy kellene csinálnia, ahogy neki és gyerekeinek a legjobb, ezt kell mindig szem előtt tartani.

Bokor Pál: Szerelmek tavasza >>

Máig tart a találgatás, ki lehetett az a múzsa Beethoven életében, akit a maestro a hagyatékában talált levelében mint „halhatatlan kedves”-t aposztrofált. A zenetörténészek a kitüntető címet eddig már legalább hat különböző nőnek ítélték oda. Az viszont tény, hogy Beethoven tizennégy szerelmes levelet írt Brunszvik Jozefinnek, miként az is tudnivaló, hogy a nagy zeneköltő rendszeresen belebolondult tanítványaiba. Végül az is bizonyosság, hogy Ludwig és a Brunszvik-lányok szenvedélyes románca nélkül a Beethoven-életmű szegényebb lenne. Az Aranytoll életműdíjas újságírót, írót, műfordítót és filmesztétát, Bokor Pált akkor kezdte érdekelni a téma, amikor Martonvásár közelébe költözött. Számos útirajz (moszkvai és washingtoni tudósító volt), és életrajzi regény után huszadik műveként megírta első történelmi regényét a vadromantikus Szerelmek tavasza címmel.

Bucay, Jorge: Mesék, melyek megtanítottak boldognak lenni >>

Az argentin pszichológus-író, pszichoterapeuta, Jorge Bucay a praxisa során megélt tapasztalatok, példák során keresztül mutatja be, miként győzték le életproblémáikat a hozzá forduló páciensek. Az általa is képviselt Gestalt pszichológia legfontosabb szempontja az, hogy minden útmutatást kössünk valamilyen konkrét helyzethez, hiszen ha csak úgy „ömlesztve” az emberre zúdulnak a bölcs tanítások, azok kevésbé hatásosak, azonban ha egyetlen megragadó képben, mesében vagy allegóriában jut el a tudás az érdeklődőhöz az döntő hatással bír. A mostani kötet is ennek az irányvonalnak a szellemében fogant, amikor a pszichoterapeuta nem szokványos életvezetési tanácsadót kínál az olvasóknak, hanem az irodalom és a pszichológia határterületén „egyensúlyozó” olvasmányt, amely vélhetően nemcsak lelki problémákkal küzdők figyelmét keltheti fel.

Charney, David: Sensei >>

Valós történelmi esemény, a tizenkettedik században kibontakozó Taira-Minamoto-háború adja a hátterét David Charney kalandregényéhez. A történet Kiotóban játszódik, a főhőse pedig egy fiatal fiú, Tadamori Yoshi, aki bár a Taira családba született, pozícióját megkérdőjelezi apja ismeretlen mivolta. Szerencséjére magához veszi tehetős és befolyásos nagybátyja, aki előkelő ifjúhoz méltó képzésben részesíti a tehetséges, bátor, ugyanakkor érzékeny ifjút. Yoshi burokban él egészen addig, amíg ezt egy dráma fordulat szét nem repeszti. Innentől kezdve nem élvezheti többé a nagybátyja támogatását, szembesülnie kell a felnőtt világ - a korabeli Japán - kőkemény kihívásaival. Yoshi összeszedi minden erejét és felveszi a kesztyűt a sorssal, hogy végül kora leghíresebb kardforgató mestere, igazi "szenszei" legyen...

Durrell, Gerald: Korfu-trilógia >>

Az Európa Könyvkiadó Korfu-trilógiájában Gerald Durrell három ikonikus kötete olvasható egyben: a Családom és egyéb állatfajták, a Madarak, vadak, rokonok és az Istenek kertje. A huszonöt éve elhunyt brit etológus, természetbúvár nemcsak a paradicsomi görög sziget, hanem családja és saját varázslatos gyermekkora természetrajzát is ellenállhatatlan humorral tárja az olvasó elé. Világszerte gyerekek és felnőttek millióinak kedvence lett a három regény, melyek révén átélhetjük egy csodás nyaralás élményét, és közben rengeteget tanulhatunk a természet, az állatok - és az emberek - szeretetéről, toleranciáról, együttélésről.

Erdélyi Ágnes: Arckép szavakból >>

Unikális, egyben hiánypótló kötetet tart kezében az olvasó, hiszen Radnóti Miklós féltestvéréről, húgáról, Erdélyi Ágnesről (1914-1944) már sokan hallottak, de írói munkásságának, életművének ilyen szakavatott összegzése még nem jelent meg nyomtatásban. Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész, kutató munkájának eredményeképpen készült el a könyv, amelynek bevezetőjében jegyzetekkel ellátott összefoglalás olvasható. Ebben Erdélyi Ágnes életrajza felől is pontos információt kap az érdeklődő, és pályájának ívét, valamint Radnótihoz való kapcsolódását is elemezi a kötet összeállítója. Ekként egy kevéssé ismert, de gazdag, ám nagyon rövid írói életpálya bontakozik ki. Radnóti Miklós édesapjának második házasságából született Ágnes, akit, mint kishúgát a költő óvó, védő szeretettel vette körül. Néhány múltba vesző, családi életképet is felvillant a szerkesztő és ezekben felfénylik a testvérek szeretetteljes kapcsolata.

Fry, Stephen: Héroszok >>

A Mítosz után újabb mitológiai témájú elbeszéléskötettel jelentkezik a népszerű brit színész, Stephen Fry. Míg az előzménykötet a világ létrejöttét, a titánok és az istenek születését, valamint az ember teremtését beszélte el, a most megjelenő Héroszok „ókori szuperhősök csodálatos kalandjait” tartalmazza. Mindegyik hős különleges tulajdonságokkal bíró teremtmény, akinek egyik szülője ember, a másik pedig isten vagy félisten. A kötet elején egy a görög héroszok világát ábrázoló térkép és az olümposziak családfája segíti a tájékozódást. A bevezetést követően Héra álmáról olvashatunk, majd ezt követik egyesével a héroszok kalandjait. Köztük van Perszeusz, Héraklész, Bellephrón, Orpheusz, Iaszón, Atalanté, Oidipusz és Thészeusz. A két színes képmelléklettel is ellátott kötetet utószó, a szereplők rövid bemutatása, valamint név- és tárgymutató zárja.

Koch, Herman: Tisztelt M. Úr! >>

A népszerű holland író kötetében a történet fő szála nem fejthető fel olyan egyértelműen: egy névtelen szomszéd intézi ki nem mondott szavait a felette lakó korosodó íróhoz, aki a maga korában ünnepelt tehetségnek számított, ám lassan szomszédja szerint kiment a divatból, alig veszik és olvassák műveit. Hogy a terméketlenségből kilendítse, szomszédja egy lehetséges történetet vázol fel neki, ám ezzel párhuzamosan megtudjuk, hogy a nemzetközi áttörést hozó történet, melyben egy tanár eltűnését beszéli el egy fiatal szerelmespár gyanúba keverésével, nem egy teljesen fiktív történet, és ahogy haladunk előre a szomszéd által elbeszélt részben, kiderül, hogy egyre több szálon kapcsolódik személye az író már megjelent régebbi regényéhez…

Marton Levente: Éjszakák között >>

A történet krónikása két kolozsvári gimnazista barátjával, Évával és Csabával együtt elhatározza, hogy átszöknek Romániából Magyarországra. Egy este felszállnak a Nagyvárad felé tartó vonatra és elindulnak az általuk szabadnak vélt világ felé. A történet krónikása már évek óta szerelmes Évába, aki ezt nem veszi észre, és amikor elindulnak a lány éppen egy szakítás bánatát igyekszik kiheverni. A vonaton azonban váratlan dolog történik, amikor a Fiú dacolva félelmével megcsókolja Évát. Néhány óra alatt bontakozik ki az ártatlan kamasz szerelem, amely azonban nemsokára drámai véget ér. A román-magyar határt fegyveresek őrizik, amikor a fiatalok az éj leple alatt át akarnak szökni Magyarországra a román határőrök a fénycsóvák fényében, észreveszik Évát és Csabát, akiket minden felszólítás, vagy a puskájukból a levegőbe leadott jelzés nélkül agyonlőnek. A tragikus esemény teljesen megváltoztatja a Fiú életét...

Moldova György: Hátsó lépcső >>

A Hátsó lépcső írásait a főszereplő fiatal író, Moharos Gábor személye köti össze. Moharos az Eötvös Lóránd Egyetem hallgatójaként idézi meg az 1956-os forradalom időszakát, amikor apróhirdetés formájában, számos valótlan állítással igyekezett hölgyismerőst keresni magának. Egy másik történetben (Házibuli) Bakos Ervin vendégeként ismerkedik meg egy vékony, fiatal, fekete hajú nővel, aki már ismeri az író novelláit és érdeklődéssel fordul a fiatal tehetség felé. A Hora Incerto, a Hosszú búcsú, a Bach, a Diáklány, valamint az Őszi napsütés, a Kócsag, a Csapda és az Epilógus történetei mind-mind felidézik a hajdanvolt fiatalember gyengébb nemhez vonzódásának éppen aktuális „tárgyát”, és a ma már idős férfi múltba tekintő emlékezésének tükrében ismét felfénylenek az egykori boldog évek szerelmes pillanatai.

Rakovszky Zsuzsa: Állapotváltozások >>

A kötet a korábban önálló kötetekben megjelent versekhez képest nem tartalmaz új darabokat. A korábban más kontextusban kiadott költemények újrarendezve, e megváltozott keretben újabb jelentéseket kapnak, de ezzel egy időben a korábbi jelentéseik is módosulnak. Az élet, az idő, a pillanatok megfoghatatlansága, a tapasztalati tér hiányossága és korlátai mind-mind tematikusan visszatérnek az egyes versekben, melyek így szépen illeszkednek a Vörösmarty és Babits nevével fémjelzett lírai hagyományba, melyben a metafizika kerül előtérbe a létről való töprengés közben. E gondolati, filozófiai verselés folytatója Rakovszky Zsuzsa életművével, ám versei nem egyszerűen egy meglévő hagyomány folytatói, hanem a költő minden esetben termékenyen újra is gondolja a hagyomány adta kereteket, ott feszíti szét a műfaj adta korlátokat, ahol a legkevésbé várnánk.

Szabó T. Anna : Szabadulógyakorlat >>

Az írónő legújabb novelláskötete alapmotívumának a címben is frappánsan megfogalmazott kifejezést tekinthetjük, vagyis a szabadulógyakorlatot. A kötet írásai a léttől, kötöttségektől, évtizedekig hordozott traumáktól, lényünket meghatározó démonokkal történő leszámolási kísérleteket viszik színre. Az egyes elbeszélések e leszámolási, felszabadítási kísérletek mellett szenvedélyek, ösztönök dinamikáját, belső ökonómiáját boncolgatják. A párkapcsolatok alapvető kérdései, problémái mellett az egyén élete során megtapasztalt nehézségek is teret kapnak az írásokban, olyan élethelyzeteket dolgoz fel irodalmi minőségben, melyet mindenki megtapaszt már vagy meg fog tapasztalni, egyedi és egyéni, valamint általános és egyetemes síkok mosódnak össze, rendelődnek egymás mellé, egymás alá.

Bestsellerek, romantikus történetek

Hewitt, Kate: Emlékedből élek >>

Nathan West képtelen túllendülni felesége, Laura elvesztésén. Az asszonyt egyik reggel a metróban halálos támadás érte, amikor egy elmebeteg ámokfutó lelőtte őt. Laura volt a család motorja, ő intézett mindent a háztartásban, nevelte három kislányukat, Ellát, Rubyt és Alexát, miközben biztos, nyugalmas hátteret biztosított férjének a munkájához. A férfi a körülményekhez képest igyekszik a lányoknak pótolni mindazt, amit az édesanyjuk elvesztése miatt át kell élniük, de természetesen ez lehetetlen vállalkozás. Ezért egy idő után megkéri felesége barátnőjét, Mariát, hogy segítsen neki a lányok nevelésében és a nő az anyai szeretetet is megpróbálja pótolni, amikor hozzájuk költözik. Maria mindent megtesz, hogy enyhítse Nathan és a lányok fájdalmát, de közben arról is beszél az összetört férjnek, hogy Laura mennyire elhanyagoltnak érezte magát a házasságában…

Tinisarok

Black, Holly: A semmi királynője (A levegő népe 3.) >>

Befejező részéhez érkezett a három lánytestvér, Vivi, Jude és Taryn krónikája, akik a tündérkirály, Madoc udvarában nőttek fel. A lányok most már valamennyien a tündér-arisztokrácia sorába tartoznak, olyannyira hogy Jude halandó létére Tündérfölde királynője lett. A dolgok közte, és riválisa-szerelme, Cardan herceg között kissé elfajultak, ezért most Oakkal és Vivivel együtt az emberi világban él. Oak és Vivi is jól érzik itt magukat, távol a tündérek egzaltált világától, de Jude nem találja a helyét, szinte szenved, és visszavágyik Tündérföldére. Nem kell sokáig várnia, mert hamarosan felbukkan gonosz ikre, Taryn, aki veszélybe került és emiatt Jude-nak vissza kell térnie a másik világba. Itt nemcsak óriási téttel bíró hatalmi csatározások várnak rá, de szembe kell néznie Cardan iránt érzett elfojtott érzelmeivel is...

Bűnügyi történetek, krimik

Arlidge, M. J.: Meghaltok mind >>

A Helen Grace # sorozat kilencedik darabját veheti kézbe az izgalomra vágyó olvasó. A thriller központi alakja most is a regényszéria címét adó rendőrfelügyelő, Helen Grace, akinek ebben a történetben egy sorozatgyilkos nyomára kell bukkannia. Az ismeretlenség homályába burkolódzó elkövető, mielőtt végez az áldozataival, előtte felhívja őket telefonon és csak annyit mond nekik: „Egy óráig leszel még életben”. A döbbent felek először téves kapcsolásként értelmezik a hívást nem adva hitelt a fenyegető mondatnak, ám ezután az őrült megszállott valóban akcióba lép. A rendőrség számos kérdésre keresi a választ - Mi lehet az indíték? Milyen alapon választja ki áldozatait az elkövető? - azonban sokáig, semmiféle összefüggést nem találnak a meggyilkolt személyek között. A fenti kérdésekre Helen Grace nyomozása adhatja meg a magyarázatot…

Böszörményi Gyula: A Barnum-rejtély (Ambrózy báró esetei VI.) >>

Az Ambrózy báró esetei a hatodik részéhez érkezett. Böszörményi Gyula címszereplője ezúttal mintha kevesebb szerepet kapna, nem úgy fiatal felesége és kolléganője, Hangay Milike úrhölgy. 1901. április 3-án hatalmas tömeg gyülekezik Budapesten, a külső Kerepesi úton. A többezres csődületben inasoktól az arisztokratákig mindenféle rendű és rangú ember képviselteti magát. Reggel 6 óra 20 perckor aztán az izgalom a tetőfokára hág. A tömeg felmorajlik, a rendőrök sorfalat állva próbálják az izgága embereket hátrébb szorítani. A cinkotai vasútállomás különvágányára ugyanis ekkor pöfög be az első hatalmas teherszerelvény, mely idehozza az amerikai „humbugkirály”, Barnum és Bailey kerekeken gördülő „városát”, a The Greatest Show on Earth-t, vagyis A Föld legnagyobb cirkuszi látványosságát. Ám ahol ennyi ember verődik össze, ott bűnözők is akadnak szép számmal...

Chesney, Marion: Egy holttest és más semmi? >>

A történet szerint Mr. Fellworth Dolphin édesanyja már negyven is elmúlt, amikor a fiának életet adott. A szülők túlérzékeny, félénk, egyetlen fiukat nem csekély érzelmi zsarolással kényszerítették arra, hogy felnőve ne hagyja el a szülői házat. Először Fell apja hal meg szívrohamban, és néhány évvel ezután az anyja is eltávozik az élők sorából. A végrendeletet felolvasó ügyvéd azt közli Fell-lel, hogy hatalmas vagyont örökölt anyja után. A férfi megdöbben, hiszen abban a hitben élt, hogy nagyon szegények, a szülei nem engedték egyetemre menni és a fiuk fizetéséből éltek halálukig. A hatalmas összeg eredete azonban igencsak rejtélyes. Fell apjának nevét egy hajdani vonatrablással hozzák kapcsolatba és fia úgy érzi, a vélhetően bűnügyből származó hatalmas összegnek azonnal a „fenekére kell verni”…

Knight, Renée: A titkárnő >>

Az Appleton’s szupermarketlánc világszerte híres, így aztán, amikor Christine Butcher a négyéves kislányát egyedül nevelő nő a nagyvállalat igazgatójának, Lord Appletonnak a lányához, Minához kerül helyettesítő titkárnőként madarat lehet vele fogatni, olyan boldog. Szeretne „láthatatlan háttéremberként” dolgozni, de közben arra is vágyik, hogy felhívja magára a figyelmet, hátha akkor véglegesítik majd a cégnél. Nemsokára teljesül a vágya, mert Mina véglegesíti, mi több meghívja az otthonába Christine-t. Christine remek fizetést kap és ezért lojális a főnökével szemben, de közben folyamatosan figyel és az évek során számos olyan gazdasági bűntényről, adócsalásról szerez tudomást, amelyek ha vallana róluk a hatóságoknak, évekre a börtönbe juttatnák Minát...

Fantasztikus regények, fantasy, sci-fik

Bradbury, Ray: Marsbéli krónikák (teljes változat) >>

A Marsbéli krónikák című kisregény - valójában novellafüzér - 1999 januárja és 2026 októbere között játszódik. Alig egy hónappal a nyitójelent után, '99 februárjában érkezik meg a Marsra az első földi expedíció, ám a kéttagú legénységet egy feldúlt Mars-lakó elpusztítja. A második csapat négy tagja még ennél is rosszabbul jár: először tébolydába zárják, majd csak aztán pusztítják el őket, időben és térben tartós hallucinációknak minősítve az embereket. Ám a "Föld-lakók" nem adják fel… Az írás (valójában ál-sci-fi) nagyon is valós problémákat - a civilizált emberiség, elsősorban az amerikai társadalom embertelen tendenciáit - ábrázolja fantasztikus, szimbólumokat és filozofikus mondanivalót könnyen közvetítő mese keretei között.

Roberts, Nora: Csont és vér (A kiválasztott krónikája 2.) >>

A regény előzményében (Napfogyatkozás) egy új világ születésének lehettek tanúi az olvasók. A Végzetnek nevezett, Skóciából „világkörüli útra” induló járványnak milliók esnek áldozatul, akik felépülnek, különös képességekkel térnek vissza az élők világába. A világban már alig létezik néhány olyan „romlatlan” település, ahová még nem tört be a Végzet és a nyomában járó anarchia, ilyen városka, New Hope, ahol egy farmon gazdálkodik a becsületes, dolgos Swift család. A tizenhárom éves Fallon Swift egyre inkább azt érzi, hogy különleges képességek birtokában van, és amikor számos „égi jel” hatására tudatosodik benne, hogy ő a Kiválasztott, már nem titkolja tovább valódi énjét. Maga mögött hagyja a szülői otthont, majd egy Mallick nevű férfi lesz a mentora, aki minden „emberfeletti” technikára megtanítja a lányt...

 

tovább (Szakirodalom, Gyermekkönyvtár) >>