Évfordulók, események

...és ez történt még a mai napon

Hónap:    Nap:    

1963. november 7-én adták át az Ipari Tanuló Intézetet új épületét

A MÜM 316-os intézet új nevet is kapott.

Az 1950-es évek közepétől a Vasmű fejlődése egyre inkább igényelte a szakmunkások utánpótlásának biztosítását, és a munkásszülők is sürgették egy vasipari szakmunkásképző iskola felépítését. A vasmű vezetői ezért felkeresték az MTH (Munkaerő Tartalék Hivatal) központot, és előterjesztették igényüket: az 1955-56-os tanévben 168 fő ipari tanuló képzését szeretnék beindítani.

Az intézet megszervezésével a vasmű közvetlenül kívánta megoldani a szakmunkás-utánpótlást. Ilyen körülmények és indokok alapján alakult meg a 316.sz. Ipari Tanuló Intézet. Alapfeladata Sztálinváros munkásigényének biztosítása volt, elsősorban vasas és villamos szakmákban. A Kerpely Antal Kohóipari Technikum egy évre adott helyet a vasipari iskolának.

Az első tanítási nap 1955. szeptember 15-én kezdődött a 120 fő elsőéves tanuló részére. A végleges elhelyezés szempontjából fordulópontot jelentett a városi tanács 1958. szeptember 12-én hozott határozata egy új épület felépítéséről, amit a Munkaügyi Minisztérium épített, az Országos Tervhivatal hagyott jóvá, a Sztálinvárosi Tanács volt a kivitelező, az anyagi feltételeket pedig a Nemzeti Bank biztosította.

Az iskola új és máig is működő épületének ünnepélyes átadására – egyben Makarenko nevének felvételére 1963. november 7-én került sor.

Felavatták az új Iparitanuló Intézetet (Dunaújvárosi Hírlap 1963. november 9.)

Kapcsolódó linkek